Kapasitet og dimensjoner


Hos QuickTube ApS finner du en samarbeidspartner med en unik kunnskap og erfaring innen produksjonsoptimering med både tradisjonell og avansert 3D-rørlaserskjæring i stål, aluminium og rustfritt stål. Vi håndterer både store og små rørdimensjoner, og resultatet er pene materialer med presise hjørner og kanter.

Profiler vi kan skjære i:

  • Runde rør
  • Firkantede rør
  • Rektangulære rør
  • D-profiler
  • I- og H-profiler (maks: 160 mm)
  • C-profiler (maks: 180 x 200 x 180 mm, 8 mm i tykkelse)
  • U-profiler (maks: 180 x 200 x 180 mm, 8 mm i tykkelse)
  • L-profiler (maks: 200 x 100 mm, 10 mm i tykkelse)
  • Flate profiler (minimum 4 mm tykkelse)
  • Spesielle profiler*

Vi har som noen av de eneste i Danmark mulighet til å koble til en catcher, slik at de bearbeidede rørene er fri for lasersprut og krever videre minimal bearbeiding etter at de har forlatt produksjonen.

Vi kan blant annet gravere inn ID-numre, sertifikater eller valgfri tekst i emnene. I tillegg kan det lages en monteringsanvisning for større konstruksjoner. Vi kan også levere et komplett kitsett, pakket og sortert ut i fra dine anvisninger, og levert med for eksempel samleløsninger eller samleinngravering, eller vinkelrør for hurtig etterbehandling. Vi kan dessuten foreta sliping, avfasing og skråsnitt i opptil 45 grader.

*Det må minimum være to like, parallelle eller vinklede rette flater, som vi kan spenne på.


Minste dimensjoner

Firkantet profil: 10 x 10 mm
Rund profil: Ø 10 mm


Maksimum dimensjoner

Firkantet profil: 200 x 200 x 6 mm med en radius på 20 mm
Rund profil: Ø 254 mm

Sort jern: 12 mm tykkelse
Rustfri: 8 mm tykkelse
Aluminium: 5 mm tykkelse

Lange materialer for automatisk innmating: 6,500 mm


Maksimum dimensjoner forklart

Billede af maksimum dimensioner