Tre spesialister – én samlet leverandør til prosjektet ditt

QuickTube ApS er en del av Skovsager Group, som er en familie virksomhet bestående av tre virksomheter Næsby Maskinfabrik A/S, QuickTube ApS og kinesiske Ningbo NMF. Vi er sterke hver for oss, men står aller sterkest når vår kompetanse innen rådgivning og bearbeiding av aluminium og stål forenes. Med hver våre spesialiserte kompetanseområder, kombinert med felles prosjektledelse og rådgivning, får vi plate- og rørdeler til å passe perfekt sammen, og prosjektet til å gå opp i en høyere enhet – til avtalt tid.

Skovsager Group er familieeid og grunnlagt av Frank Skovsager og hans datter Majbritt Skovsager, som blant annet er en del av den daglige driften hos Næsby Maskinfabrik. Det at vi er familieeid betyr at det ikke er langt fra beslutning til handling, og at vi har frihet til å foreta investeringer i teknologi når vi ser behov for det.

Til daglig er vi tre selvstendig fungerende virksomheter. Felles for oss er imidlertid vårt skarpe fokus på å bli oppfattet som en betrodd samarbeidspartner, med viljen og verktøyene til å løfte våre kunders konstruksjonsprosjekter. Flere av kundene våre har vi dessuten hatt et tett samarbeid med siden virksomhetens start. Det er den beste anbefalingen vi kan få!

Les mer om vårt samarbeid på skovsagergroup.dk.

Skovsager Group